Rozwód z orzekaniem o winie, czy bez?

kw. 1, 2022 | Baza wiedzy

Pojęcie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego wciąż pozostaje jedną z najtrudniejszych do zdefiniowania definicji w prawie rodzinnym. Ustawodawca posłużył się nią w kilku przepisach k.r.o. dotyczących rozwodu i separacji, jednakże zaniechał nawet szczątkowego jej sprecyzowania.

W rozległej literaturze prawa trafnie podkreśla się konieczność rozdzielenia winy rozkładu
pożycia od samej przyczyny tego rozkładu jako zdarzenia, które w konsekwencji doprowadziło
do zaniku więzi pomiędzy małżonkami. Jednocześnie należy podkreślić, iż do stanu rozkładu pożycia małżeńskiego mogą doprowadzić zarówno ludzkie działania i zaniechania, jak i okoliczności nie będące w swej istocie czynami.

Pod względem kwestii winy w rozpadzie małżeństwa, to dostępne możliwości są następujące:
– jako strona możesz żądać orzeczenia rozwodu z Twojej wyłącznej winy lub Twojego współmałżonka
– możesz także żądać, aby sąd nie rozstrzygał o tym kto ponosi winę – rozwód bez orzekania o winie
– możesz wnosić o to, żeby sąd orzekł rozwód z winy obojga małżonków.

Należy zwrócić uwagę, iż wygrana w sprawie o rozwód z orzeczeniem winy może mieć przełożenie na kwestie finansowe wyłącznie w zakresie alimentów na rzecz drugiego małżonka, które mogą być zasądzane tylko w wyjątkowych przypadkach. Nadto, orzekanie o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego nie ma zasadniczego znaczenia w zakresie podziału majątku oraz władzy rodzicielskiej.

Postępowanie sądowe dotyczące sprawy rozwodowej, w której sąd orzeka o winie którejkolwiek ze stron z uwagi na rozbudowane postepowanie dowodowe trwa znaczniej dłużej aniżeli proces, w którym zaniechano ustalania takiej winy.

Rozwód bez wątpienia wciąż pozostaje jednym z najtrudniejszych doświadczeń życiowych. Jeśli dodatkowo małżonkowie nie są zgodni co do podziału majątku, alimentów i ich wysokości oraz opieki nad dziećmi, a małżeńskie problemy wciąż budzą emocje, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.