Specjalizacja

Zakres naszych usług:

Pomoc w sprawach z zakresu Prawa Karnego

Prawo karne

Świadczenie pomocy prawnej na każdym etapie sprawy: zatrzymanie, postępowanie przygotowawcze, proces oraz postępowanie wykonawcze.

W zakresie prawa karnego i wykroczeń kancelaria oferuje:

 • konsultacje i doradztwo w zakresie prawa karnego, postępowania karnego oraz wykroczeń;
 • reprezentację i obronę w postępowaniu przygotowawczym przed organami Policji i Prokuraturą, w postępowaniu sądowym oraz wykonawczym;
 • obronę w postępowaniu w sprawach nieletnich;
 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia;
 • reprezentację osób pokrzywdzonych.

Zapewniamy obronę we wszystkich rodzajach spraw karnych.

Usługi Adwokata w Nysie w sprawach administracyjnych

Nieruchomości i kontrakty budowlane

Świadczenie pomocy prawnej w transakcjach dotyczących wszelkiego rodzaju obrotu nieruchomościami oraz kompleksowa reprezentacja stron kontraktów budowlanych.

W zakresie prawa nieruchomości mamy do zaoferowania obsługę prawną dotyczącą:

 • transakcji zakupu, sprzedaży oraz najmu nieruchomości;
 • doradztwa oraz obsługi w zakresie inwestycji w nieruchomości, inwestycji deweloperskich oraz ich finansowania;
 • ochrony prawa własności;
 • roszczeń windykacyjnych.

Świadczymy doradztwo prawne na rzecz wykonawców i zamawiających w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi.

Reprezentujemy strony w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzimy negocjacje i koordynację kontraktów budowlanych.

Kancelaria Adwokacka do prawa gospodarczego w Nysie

Prawo energetyczne

Obsługa podmiotów z sektora energetycznego oraz klientów indywidualnych.

Prowadzimy doradztwo prawne w zakresie:

 • odnawialnych źródeł energii;
 •  uzyskiwania praw do nieruchomości oraz pozwoleń ( np. decyzje o środowiskowe, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę pozwolenia na korzystanie ze środowiska, pozwolenia na użytkowanie);
 • pozyskiwania instrumentów finansowania.
Dawid Czok w Nysie doradza w prawie podatkowym

Prawo podatkowe

Reprezentacja klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu prawa podatkowego, w tym:

 • doradztwo oraz reprezentację osób fizycznych, jak również podmiotów gospodarczych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu VAT, PIC, CIT, PCC, podatku od nieruchomości, ubezpieczeń społecznych i innych danin publicznoprawnych.

Kancelaria współpracuje z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami oraz rzeczoznawcami majątkowymi.

Prawnik od prawa spadkowego Dawid Czok

Prawo spadkowe

Kompleksowe wsparcie prawne w zakresie analizy prawnej dokumentów, reprezentacji stron w postępowaniach sądowych, udziału w negocjacjach oraz sporządzaniu pozwów i wniosków.

W obrębie prawa spadkowego kancelaria adwokacka zapewnia obsługę prawną w następujących sprawach:

 • zachowku;
 • stwierdzenia nabycia spadku oraz podziału spadku;
 • niegodności dziedziczenia;
 • przyjęcia i odrzucenia spadku.

Ponadto oferujemy pomoc przy sporządzaniu testamentu, stwierdzeniu jego nieważności, jak również dochodzenia roszczeń z tytułu zapisu i polecenia w testamencie.

Pomoc Adwokata do prawa rodzinnego

Prawo rodzinne

Obsługa prawna w postępowaniach rozwodowych, alimentacyjnych oraz dotyczących władzy rodzicielskiej.

W ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego świadczymy pomoc prawną w sprawach o:

 • rozwód;
 • separacje;
 • alimenty;
 • podział majątku;
 • ustalenie ojcostwa;
 • władzę rodzicielską;
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi.

Jak również świadczymy doradztwo w zakresie rozdzielności majątkowej oraz przeprowadzamy mediacje.

Kancelaria Adwokacka do spraw cywilnych

Prawo cywilne

Doradztwo prawne, przygotowanie i opiniowanie umów oraz
reprezentacja stron przed sądami.

W zakresie prawa cywilnego oferujemy kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania sądowego, sporządzamy projekty umów, porozumień i ugód oraz pism procesowych.

Obszar naszego działania obejmuje m.in.:

 • sprawy o zapłatę;
 • windykację należności;
 • sprawy o odszkodowania.

Prowadzimy sprawy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne. Dochodzimy roszczeń z umowy sprzedaży, dostawy, pożyczki, jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 

Adwokat Dawid Czok w sprawach pro bono

Pro publico bono

Prowadzenie aktywności prawnej o charakterze pro publico bono.

Świadczymy pomoc prawną osobom w potrzebie.

Nasza działalność w tym obszarze polega na udzielaniu wsparcia prawnego w zakresie udzielania porad i konsultacji oraz prowadzenia spraw bez pobierania wynagrodzenia.

Działania kancelarii skupiają się na sprawach istotnych w kontekście interesu społecznego.