Koszty

Cennik naszych usług:

Koszty

Koszty ustalane są indywidualnie.

Kontakt

Spotkania odbywają się w siedzibie kancelarii: Nysa, Rynek Garncarski 4/1.

Spotkania można umawiać telefonicznie i mailowo.

W sprawach nagłych, prosimy o kontakt telefoniczny.

Telefon do kancelarii adwokackiej w Nysie

Telefon

+48 883 346 012

Kontakt do Adwokata Dawida Czoka

E-mail

dawid.czok@adwokatura.pl

Pro pu­bli­co bono

Kancelaria świadczy także bezpłatne usługi o charakterze pro pu­bli­co bono, po­dej­mu­jąc się pro­wa­dze­nia spraw lub udzie­la­jąc po­rad i kon­sul­ta­cji bez wy­na­gro­dze­nia.